Search Results for: phân tích kinh doanh

Trang lưu trử các bài viết theo danh mục của SOM AIT
Thạc sĩ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số - PM BADT của trường SOM AIT - "Giới thiệu về Phân tích kinh doanh"

Môn học: “Giới thiệu về Phân tích kinh doanh” – PM BADT

Môn học “Giới thiệu về Phân tích kinh doanh” của chương trình Thạc sĩ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số – PM BADT, nhằm cung cấp cho học viên góc nhìn tổng quan về Phân tích trong kinh doanh thông qua đó để đưa ra các quyết định trong việc vận hành, thực hiện các quyết định trong công ty. Thông qua các côn cụ và phương pháp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Xem thêm