5 xu hướng triển khai ESG 2023 trở đi

5 xu hướng triển khai ESG 2023

ESG đã thay đổi đáng kể cách các doanh nghiệp và nhà đầu tư nghĩ về phát triển bền vững. Trước đây, các yếu tố ESG thường được coi là “nice to have – có thì tốt” thay vì là yếu tố “must have – bắt buộc phải có”  trong việc lựa chọn doanh nghiệp và đầu tư. 

Tuy nhiên, khi ESG đã trở nên phổ biến, các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang ráo riết áp dụng một chiến lược toàn diện hơn, tích hợp các yếu tố ESG vào kế hoạch kinh doanh và quyết định của họ. 

Dưới đây là các xu hướng ESG nổi bật được dự đoán sẽ tác động đến doanh nghiệp và đầu tư vào giai đoạn 2023 trở đi trên thế giới. Cùng SOM khám phá những bước tiến gần đây trong lĩnh vực ESG và ảnh hưởng của chúng lên các tổ chức và nhà đầu tư trong nội dung bên dưới nhé!.

5 xu hướng ESG 2023

1- Tiếp cận dựa trên dữ liệu đối với ESG

Việc sử dụng dữ liệu bởi doanh nghiệp và nhà đầu tư để đánh giá và quản lý hiệu suất về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang ngày càng phổ biến trong vài năm qua. Vào năm 2023 trở đi, dự kiến nhiều doanh nghiệp sẽ coi trọng các sáng kiến ESG dựa trên dữ liệu trong rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Những yếu tố quan trọng thúc đẩy xu hướng này gồm:

Yêu cầu cao hơn về độ chính xác và tin cậy của dữ liệu về ESG 

Dữ liệu càng chính xác và đáng tin, các giải pháp đề ra dựa trên dữ liệu sẽ càng hiệu quả. Do đó mà nhu cầu tối ưu độ chính xác về dữ liệu ESG luôn là nhu cầu hàng đầu của mọi doanh nghiệp đang thực hành phát triển bền vững.

Tiến bộ về Công nghệ và Phân tích Dữ liệu

Việc thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu ESG hiện nay trở nên đơn giản hơn nhờ vào sự phát triển của công nghệ và phân tích dữ liệu. Điều này đã đóng góp vào sự chuyển đổi đến các chiến lược ESG dựa trên data của doanh nghiệp.

Áp lực từ các bên liên quan và quy định

Nhà đầu tư và tổ chức đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và các bên liên quan trong các báo cáo về hiệu suất ESG. Chính các báo cáo này sẽ trở thành luận cứ thuyết phục nhà đầu tư đưa ra quyết định với doanh nghiệp. Vì thế, việc thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu trên báo cáo ESG cho các bên liên quan ngày càng được đầu tư.

Cơ hội để cải thiện hiệu suất và quản lý rủi ro ESG

Các công ty có thể tìm thấy cơ hội để cải thiện hiệu suất về ESG và tăng cường quản lý rủi ro ESG bằng cách sử dụng tiếp cận dựa trên dữ liệu đối với ESG.

2- Khung pháp lý toàn cầu sẽ thúc đẩy tính minh bạch trong chiến lược ESG

Sự cần thiết của các khung pháp lý toàn cầu mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề ESG (bao gồm biến đổi khí hậu, bất bình đẳng kinh tế xã hội và vi phạm quyền con người) đã được công nhận rộng rãi hơn trong vài năm qua. Nhờ đó mà tính trách nhiệm và minh bạch trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ngân hàng, quản trị doanh nghiệp và quản lý chuỗi cung ứng,.. sẽ được cải thiện đáng kể.

Những yếu tố chính dẫn đến xu hướng này gồm:

Nhận thức rõ hơn về rủi ro và tình trạng xã hội và môi trường 

Những rủi ro đối với môi trường và xã hội mà thế giới đang phải đối mặt, như bất bình đẳng kinh tế xã hội, biến đổi khí hậu và vi phạm quyền con người, đang trở nên phổ biến hơn. Tính trách nhiệm và tính minh bạch trong các báo cáo ngày càng được đề cao với mục đích phản ánh đúng thực trạng và kêu gọi sự quan tâm đến các vấn đề này.

Tăng cường sự tập trung vào các yếu tố ESG

Nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu xem xét các yếu tố về ESG khi đưa ra quyết định đầu tư trong nỗ lực xây dựng một danh mục đầu tư lâu dài, bền vững và hạn chế rủi ro. Điều này đã thúc đẩy sự đòi hỏi về tính minh bạch và chia sẻ dữ liệu liên quan đến ESG mà doanh nghiệp công khai.

Thúc đẩy tính trách nhiệm doanh nghiệp cao hơn

Các công ty đang ngày càng bị áp lực về việc thừa nhận trách nhiệm từ các hành động ảnh hưởng đến xã hội và môi trường của họ. Điều này đã thúc đẩy yêu cầu về tính trách nhiệm và tính minh bạch cao hơn trong quản lý chuỗi cung ứng, khâu quản trị và hiệu suất của doanh nghiệp.

Sự phát triển của các tiêu chuẩn và quy định toàn cầu 

Các tiêu chuẩn và khung pháp lý toàn cầu, như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền, ngày càng trở nên cần thiết. Các khung pháp lý này được kỳ vọng sẽ cung cấp nền tảng cho tính trách nhiệm và tính minh bạch cao hơn, từ đó giải quyết những thách thức dài hạn về môi trường.

5 xu hướng thực hành ESG 2023

3 – Sự đẩy mạnh mạnh mẽ về Đầu tư ảnh hưởng

Hầu hết các nhà đầu tư đang tìm cách kết hợp hoạt động đầu tư với niềm tin, sứ mệnh và giá trị của họ. Xu hướng này dần phát triển thành một phong trào gọi là “đầu tư ảnh hưởng – impact investing”. Cụ thể, đầu tư ảnh hưởng là việc đầu tư vào các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận hoặc các quỹ với mục tiêu tạo ra tác động xã hội hoặc môi trường có thể đo lường được.

Khi các nhà đầu tư ngày càng nhận thức sâu sắc về các vấn đề phát triển bền vững và nỗ lực sử dụng tài sản của họ để tạo ra sự thay đổi tích cực, đầu tư ảnh hưởng đã ngày càng phổ biến trong vài năm qua. Với sự đẩy mạnh mạnh mẽ về đầu tư ảnh hưởng trên nhiều ngành công nghiệp và loại tài sản khác nhau, xu hướng đầu tư này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Các yếu tố quan trọng góp phần hình thành xu hướng này gồm:

Tăng cầu về lựa chọn đầu tư đạo đức và bền vững 

Không chỉ là doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng có những hệ giá trị đạo đức riêng. Họ tích cực tìm kiếm các cơ hội để đầu tư phù hợp với đạo đức và mục tiêu/sứ mệnh của họ. Do đó, sự tăng cầu về các giải pháp đầu tư đạo đức và bền vững, như đầu tư ảnh hưởng là lẽ đương nhiên.

Sự gia tăng nhận thức về các vấn đề xã hội, môi trường toàn cầu

Sự cấp bách trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, bao gồm bất công xã hội, biến đổi khí hậu và quyền truy cập vào chăm sóc sức khỏe và giáo dục, ngày càng được nhận thức rộng rãi. Đầu tư ảnh hưởng cung cấp một phương thức cho các nhà đầu tư để hỗ trợ những sáng kiến này mà vẫn thu về lợi nhuận.

Danh mục đầu tư ảnh hưởng ngày càng đa dạng  

Khi ESG ngày càng được quan tâm, độ phong phú của các danh mục đầu tư ảnh hưởng mà nhà đầu tư có thể tiếp cận cũng theo đó mà tăng lên. Những lựa chọn này bao gồm cả các quỹ ảnh hưởng, trái phiếu xanh cùng nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng khác (chủ yếu nhắm đến các lợi ích xã hội).

Tiềm năng lợi nhuận tài chính đáng kể 

Đầu tư ảnh hưởng có tiềm năng mang lại lợi nhuận tài chính cao, đặc biệt là khi đầu tư dài hạn. Điều này trở thành lý do chính thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư từ nhiều phạm vi khác nhau.

4- Tiếp cận Tự nhiên một cách Toàn diện để Đạt Mục tiêu Khí nhà kính Net-Zero:

Khi các vấn đề về môi trường ngày càng hiện diện rõ rệt, nhu cầu về “một chiến lược toàn diện” để thực hiện các mục tiêu trong chiến lược ESG toàn cầu ngày càng lớn. Chiến lược này phải giải quyết các thách thức phức tạp của việc giảm khí thải carbon từ gốc rễ, và là vũ khí trọng yếu để đạt được mức khí thải net-zero. Với chiến lược này, các tác động xã hội, kinh tế và môi trường của các sáng kiến giảm khí thải được xem xét cùng với toàn bộ vòng đời của khí thải, từ sản xuất đến việc loại bỏ ở cuối vòng đời.

Yếu tố toàn diện trong một chiến lược ESG đòi hỏi một loạt các kỹ thuật và sáng kiến cao cấp, bao gồm:

Chuyển sang Năng lượng tái tạo

Điều quan trọng để đạt được mức khí thải net-zero là tiến xa khỏi nhiên liệu hóa thạch và hướng đến các nguồn năng lượng tái tạo. Các nhiên liệu tái tạo này bao gồm năng lượng mặt trời, gió và nhiệt địa cầu. Để ứng dụng rộng rãi các nguồn nhiên liệu này, chính phủ cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng cho các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời thiết lập các quy định để khuyến khích sự chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Giảm khí thải trong Chuỗi cung ứng

Giảm khí thải trên toàn bộ chuỗi cung ứng là cần thiết để đạt được mức khí thải net-zero và giảm khí thải từ các hoạt động trực tiếp. Điều này bao gồm việc hợp tác với các nhà cung cấp phù hợp để giảm thiểu khí thải, cũng như xem xét carbon footprint từ nguyên liệu và quá trình vận chuyển sản phẩm.

Thiết lập Cơ chế Giao dịch và Định giá Carbon 

Các công cụ định giá carbon như “thuế carbon” hoặc các chương trình “mua bán phát thải/thương mại phát thải” có thể khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ xanh, đồng thời thúc đẩy giảm khí thải.

Thúc đẩy Nguyên tắc Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy’s Principles) 

Chiến lược kinh tế tuần hoàn mang mục tiêu giảm thiểu tác động xấu của sản xuất và tiêu thụ đối với môi trường. Giảm thiểu rác thải, tái chế, hoặc tái sử dụng các vật liệu từ sản phẩm đã dùng là những khâu quan trọng của chiến lược này. Vì thế mà không ít chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần đẩy mạnh triển khai các chính sách để khuyến khích tính tuần hoàn của sản phẩm/dịch vụ.

Đầu tư vào Công nghệ Loại bỏ Carbon

Việc sử dụng các công nghệ loại bỏ carbon, chẳng hạn như hút khí trực tiếp hoặc lưu trữ carbon để loại bỏ khí carbon dioxide khỏi khí quyển đang được xem xét đầu tư. Đây có thể là một trọng điểm chiến lược để đạt được mức khí thải net-zero.

5- Tiến xa hơn về Bền vững thông qua Công nghệ 5G

5 xu hướng triển khai ESG 2023

Sự ra đời của công nghệ 5G có tiềm năng cải thiện các sáng kiến về bền vững theo nhiều cách khác nhau. Công nghệ 5G cung cấp tốc độ nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và khả năng lưu trữ lớn hơn so với các thế hệ trước đó. Các xu hướng công nghệ ESG này có thể ảnh hưởng đáng kể đến bền vững trong các khía cạnh sau:

Giảm lượng Khí thải Carbon và Tạo điều kiện cho Làm việc từ xa 

Bằng cách tạo điều kiện thúc đẩy xu hướng làm việc từ xa, công nghệ 5G có thể giúp giảm thiểu việc di chuyển hàng ngày và lượng khí thải carbon tương ứng. Ngoài ra, điều này có thể giúp giảm ùn tắc giao thông và cải thiện chất lượng không khí trong đô thị.

Tạo điều kiện cho Thành phố Thông minh và Giảm Sử dụng Tài nguyên

Mô hình “Thành phố thông minh” là đích đến của nhiều đô thị lớn trên thế giới. Mô hình này hướng đến việc xây dựng đô thị với những phương án phát triển bền vững, ví dụ như một hệ thống quản lý chất thải thông minh giúp giảm lượng rác thải đổ vào các khu vực xử lý chất thải và hạn chế việc xả rác ven đường…

Dù với phương án nào đi nữa, thành phố thông minh cũng cần sử dụng dữ liệu thời gian thực để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu lãng phí, và công nghệ 5G có thể giúp làm điều này trở nên khả thi hơn. 

Tạo điều kiện cho Nông nghiệp Chính xác và Giảm Tác động đến Môi trường

Mô hình “Nông nghiệp thông minh” –  sử dụng dữ liệu thời gian thực để tối ưu hóa sản lượng nông nghiệp và giảm tác động đến môi trường, cũng có thể trở nên có khả năng nhờ công nghệ 5G. Bằng cách sử dụng các cảm biến và thiết bị IoT khác kết nối qua mạng 5G, các nông dân có thể tối ưu hóa việc sử dụng nước, phân bón và các nguồn tài nguyên khác, loại bỏ lãng phí và có tác động đến môi trường ít nhất.

Thúc đẩy Năng lượng Tái tạo và Giảm Sự phụ thuộc vào Nhiên liệu Hóa thạch 

Bằng cách tạo điều kiện cho tích hợp lưới điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, công nghệ 5G có thể giúp đỡ trong việc chuyển đổi sang năng lượng sạch. Ví dụ, mạng 5G có thể tạo điều kiện cho việc lưu trữ và cung cấp năng lượng hiệu quả hơn để tăng sử dụng năng lượng mặt trời và gió.

Tăng tốc Quá trình Truyền thông và Tính toán:

Việc sử dụng 5G đảm bảo tốc độ truyền thông, tính toán và phân tích dữ liệu ESG nhanh hơn. Điều này thúc đẩy việc cập nhật xếp hạng và đánh giá cũng như tài liệu về các phát triển quan trọng.

Tóm lại, sẽ có khá nhiều hướng đi mới cho các chiến lược ESG trong thập kỷ tiếp theo, mà cốt lõi chính là sự phát triển vượt bậc của công nghệ. Để duy trì vị trí dẫn đầu, các công ty và nhà đầu tư phải thích nghi và phản ứng khi những xu hướng ESG đang nảy sinh. 

Chỉ khi nắm rõ định hướng chiến lược và tạo ra kế hoạch hiệu quả để phát triển bền vững, doanh nghiệp mới có thể hưởng lợi từ ESG. Ngay từ bây giờ, việc tìm hiểu các yếu tố cốt lõi của ESG cũng như nắm bắt, dự đoán các xu hướng phát triển bền vững trong tương lai là điều bất cứ doanh nghiệp nào cũng nên đầu tư vào.

Có thể bạn quan tâm:

Đăng ký bài viết
Họ và Tên
Họ và Tên
Facebook
LinkedIn
Email
Print
Viện Công Nghệ Châu Á - AIT

Trường Quản Lý - SOM

Mục tiêu của chúng tôi tại Trường Quản lý (SOM) là tác động đến chất lượng giáo dục và thực tiễn quản lý ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trên toàn thế giới: nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, dẫn đầu công nghệ, tinh thần kinh doanh, sự giàu có sự sáng tạo và niềm tự hào.

0
Năm
Thành lập
0 0
Chương trình
Đào tạo

CONTACT US

Kết nối cùng SOM-AIT để cập nhật thêm thông tin về các chương trình: Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đào tạo ngắn hạn, học bổng…