Day: Tháng Chín 30, 2022

Trang lưu trử các bài viết theo danh mục của SOM AIT
Digital Marketing bản chất là phân tích dữ liệu và khai thác công nghệ. Muốn lên quản lý không thể thiếu 1 trong 2.

Digital Marketing bản chất là phân tích dữ liệu và khai thác công nghệ. Muốn lên quản lý không thể thiếu 1 trong 2.  

Digital marketing không phải là chạy quảng cáo. Digital marketing là phân tích dữ liệu, lấy đó làm bàn đạp khai thác tối đa chiến lược và hoạt động thực thi. Đứng ở vai trò quản lý, các marketing manager có thể không quá quen thuộc với các công cụ, cóng tay trong việc set-up quảng cáo nhưng buộc phải hiểu về nguyên tắc và biết diễn giải số liệu thành cơ sở tối ưu hiệu suất hoặc phối hợp với các phòng ban bộ phận khác.

Xem thêm