Day: Tháng Chín 29, 2022

Trang lưu trử các bài viết theo danh mục của SOM AIT
Tầm quan trọng của khóa học chuyển đổi số: Thay đổi hay nghỉ hưu sớm

Tầm quan trọng của khóa học chuyển đổi số: Thay đổi hay nghỉ hưu sớm

Khi thị trường không còn là “cá lớn” nuốt cá bé mà đã chuyển sang “cá nhanh” nuốt “cá chậm”, nhanh chóng bắt kịp chuyển đổi số là điều tất yếu để cả doanh nghiệp lẫn cá nhân phát triển. Lúc này vai trò của các khóa học chuyển đổi số không chỉ mang tính trào lưu, xu thế mà đã thực sự trở thành đòn bẩy xoay chuyển tình thế cho một thế giới kinh doanh ngày càng cạnh tranh về mọi mặt!

Xem thêm