Day: Tháng Ba 25, 2022

Trang lưu trử các bài viết theo danh mục của SOM AIT
Thạc sĩ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số - PM BADT của trường SOM AIT - "Tư duy nhanh trong chuyển đổi số"

Môn học “Tư duy nhanh trong chuyển đổi số” – PM BADT

Tư duy nhanh trong chuyển đổi số là các tiếp cận, giải thích và đưa ra các quyết định kịp thời đối với các thay đổi trong thực trang nền kinh tế số hiện nay. Tư duy nhanh nhẹn trong việc tiếp cận vấn đề, khách hàng, đối tác, sự thay đổi của nền kinh tế thế giới nhằm phản hồi kịp thời, nâng cao các giá trị, lợi ích cho doanh nghiệp.

Xem thêm
Thạc sĩ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số - PM BADT của trường SOM AIT - "Marketing kỹ thuật số & Phân tích người dùng"

Môn học “Quản trị dữ liệu toàn cầu” – PM BADT

quản lý dữ liệu là một chức năng thiết yếu, không chỉ đối với các tổ chức số có mô hình kinh doanh hoàn toàn dựa trên dữ liệu tận dụng được, mà còn đối với bất kỳ tổ chức lớn nào thu thập dữ liệu về khách hàng và quy trình kinh doanh của mình

Xem thêm
Thạc sĩ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số - PM BADT của trường SOM AIT - "Phân tích dữ liệu lớn"

Môn học “Phân tích dữ liệu lớn” – (Big Data) – PM BADT

Phân tích dữ liệu lớn là một quy trình hoàn chỉnh kiểm tra các tập hợp dữ liệu lớn thông qua các công cụ và quy trình khác nhau để khám phá các mẫu chưa biết, mối tương quan ẩn, xu hướng có ý nghĩa và các thông tin chi tiết khác để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhằm theo đuổi mục tiêu tốt hơn các kết quả.

Xem thêm
Thạc sĩ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số - PM BADT của trường SOM AIT - "Công nghiệp 4.0"

Môn học “Công nghiệp 4.0” (Industry 4.0) – PM BADT

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được gọi là Công nghiệp 4.0. Công nghiệp 4.0 tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng.

Xem thêm
Thạc sĩ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số - PM BADT của trường SOM AIT - "Fintech"

Môn học “Fintech” – PM BADT

Fintech là sự kết hợp giữa Finance (tiền tệ, tài chính) và Technology (công nghệ), hiểu nôm na là công nghệ tài chính. Giải thích một cách đơn giản, thì fintech đề cập đến việc tận dụng sự sáng tạo công nghệ để sử dụng trong các hoạt động, dịch vụ tài chính. Fintech không bắt nguồn từ những hệ thống tiền tệ hiện có, mà nó đánh dấu sự xâm lấn của IT vào những hệ thống tiền tệ đó.

Xem thêm
Thạc sĩ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số - PM BADT của trường SOM AIT - "Doanh nghiệp với công nghệ tiên phong" - trí tuệ nhân tạo (AI)

Môn học: “Doanh nghiệp với công nghệ tiên phong” – PM BADT

Trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI ngày càng được áp dụng nhiều vào trong Quản lý thông qua sự phát triển không ngững của công nghệ. Chính sự thay đổi này làm tăng khả năng cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp trong việc đi tiên phong khi đưa công nghệ vào Quản lý.

Xem thêm
Thạc sĩ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số - PM BADT của trường SOM AIT - "Phân tích kinh doanh và chuyển đổi sô"

Môn học: “Chiến lược kinh doanh và chuyển đổi số” – PM BADT

Cùng với sự thay đổi không ngùng của nền kinh tế với nhiều thách thức luôn tồn tại, đó là sự thay đổi công nghệ trong đời sống và lao động. Chiến lược kinh doanh cũng theo đó có nhiều thay đổi để đáp ứng sự thích nghi tốt nhất và việc áp dụng công nghệ vào Quản lý là không thể tránh khỏi.

Xem thêm