Tháng Hai 14, 2022

Trang lưu trử các bài viết theo danh mục của SOM AIT

So sánh EMBA và MBA. Nên chọn chương trình đào tạo thạc sĩ nào?

EMBA VÀ MBA đều là chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh. Nên chọn chương trình EMBA hay MBA cho nhu cầu đào tạo của bản thân ? Để giải đáp sự băn khoăn này và thu thập thêm thông tin về sự khác biệt giữa hai chương trình, đó là lý do bạn nên tham khảo bài viết “SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH EMBA và MBA” dưới đây.

Xem thêm