SCHOOL OF MANAGEMENT

Giảng viên SOM

Giảng viên SOM – AIT là sự kết hợp giữa đội ngũ giáo sư cơ hữu của trường và đội ngũ giảng viên – giáo sư thỉnh giảng đến từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Họ là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình với nhiếu năm kinh nghiệm giảng dạy, cũng như làm việc tại các công ty, tập đoàn hàng đầu trên thế giới.

Ban Quản Lý Đào Tạo

Hiệu trưởng trường Quản Lý (SOM)

Associate Professor of Management Practice

Dr. Yuosre Badir
Quản lý chương trình Tiến Sĩ
(Ph.D – DBA)

Associate Professor of Technology and Innovation Management

Dr. Vimolwan Yukongdi
Quán lý chương trình Thạc Sĩ
(MBA)

Assistant Professor of Organizational Behavior and Leadership

Dr. Sundar Venkatesh
Quán lý chương trình Thạc Sĩ chuyên nghiệp (PM)

Visiting Faculty of Finance and Accounting

Dr.Tobias Endress
Quán lý chương trình Thạc Sĩ công nghệ (MSc)

Visiting Faculty of Finance and Accounting

Giảng Viên SOM

SOM Faculty - Prof-Jeffrey-Towson-som-edu-vn-ait-aitvn
Prof. Jeffrey Towson

Visiting Faculty in Digital China, Asia

Dr. Lakeesha K. Ransom

Adjunct Faculty in Strategy, Entrepreneurship

SOM Faculty - Dr-Gerard-Tocquer-som-edu-vn-ait-aitvn
Dr. Gerard Tocquer

Adjunct Faculty in Service Marketing, Strategic Brand Management

Dr. Prashant Kumar

Assistant Professor of Marketing, Green Marketing, Indutry 4.0

Dr. Christopher Garnier

Affiliate Faculty in Leadership and Equity

Dr. Vatcharapol Sukhotu

Adjunct Faculty in Operation Management, Supply Chain Management

SOM Faculty - Dr-Willi-Zimmermann-som-edu-vn-ait-aitvn
Dr. Willi Zimmermann

Adjunct Faculty in Communication for Business Management, Corporate Social Responsibility and Ethics

Dr. Alan O'Neill

Adjunct Faculty in Organizational research, change management design and implementation

Dr. Supasith Chonglerttham

Adjunct Faculty in Corporate Finance, Corporate Governance, International Finance, Derivatives

SOM Faculty - Dr-Kritsadarat-Wattanasuwan-som-edu-vn-ait-aitvn
Dr. Kritsadarat Wattanasuwan

Visiting Faculty in Marketing, Consumer Behavior

Dr. Jarunee Wonglimpiyarat

Adjunct Faculty in Technology policy and Management

Dr. Alicia Garcia-Herrero

Adjunct Faculty in Managerial Economy

Mr. Thomas R.M. Bain

Visiting Faculty in Finance, Capital Market

Mr. Vincenzo Carrieri

Adjunct Faculty in Digital Marketing, Consumer Marketing

Mr. Ville Kulmala

Adjunct Faculty in Global Data Management

Ms. Paige Dobkin

Visiting Faculty in Personal Development

Mr. Chris Lobello

Adjunct Faculty in Quantitative Finance, Behavioral Finance, Equity Research

Mr. Kevin Pereira

Adjunct Faculty in Artificial Intelligence (AI), Strategy, Investments

Mr. Benjamin Quinlan

Adjunct Faculty in FinTech, Big Data Analytics, and Storytelling Through Data

Ms. Stacey Hung

Adjunct Faculty in Change Management, Agile thinking for Digital Transformation

Affiliate Faculty in Executive Management

Mr. Larry Franklin

Visiting Faculty in Investments, Venture Capital, Investment Banking

Mr. Andrew Macintosh

Adjunct Faculty in Economics, M&A and Investment Management

Mr. Lance Tanaka

Adjunct Faculty in Executive Management

Mr. Neil Doncaster

Adjunct faculty in crisis management and pressurized decision-making

Mr. Tim Edmunds

Adjunct Faculty in Lean Transformation, Leading transformational change, Problem Solving

Mr. Duke Malan

Adjunct Faculty in Venture Capital, Asia-Africa Commerce, Creator Economy and strategic marketing communications

BẠN MUỐN TÌM HIỂU THÊM VỀ SOM-AIT ?

Kết nối cùng SOM-AIT để cập nhật thêm thông tin về các chương trình: Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đào tạo ngắn hạn, học bổng…